Bedre og mer varierte beiter for dyra

Nofence er et system for virtuell inngjerding av beitedyr som gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. Systemet består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettet. Klaven inneholder GPS-teknologi som gir posisjonsdata. Dersom noe uforutsett oppstår blir du varslet av telefonen.

Med Nofence kan du bruke tiden på tilsyn med dyra, i stedet for tidkrevende vedlikehold av fysiske gjerder. Nofence er et effektivt verktøy som gjør det lettere for bønder å utnytte utmark for mat til dyra, slik at dyrkbar innmark frigjøres til menneskemat. Slik bidrar Nofence til å snu den negative miljøutviklingen og bidrar til et mer bærekraftig landbruk.