Om Nofence

Nofence er et norsk selskap som kan landbruk, og flere av oss ansatte driver til daglig med dyrehold. Vi utvikler beiteteknologi som gjør hverdagen bedre for folk og fe, og har bærekraft og dyras velferd i fokus.

Vår visjon er vi skal bidra til bedre dyrevelferd, enklere dyrehold, bærekraftig matproduksjon og bedre utnyttelse av arealressurser i hele verden.