Priser gjerdefritt beite

Nofence leverer virtuell inngjerding av beitedyr som en tjeneste. Prisen er todelt: Først må du kjøpe det antall klaver du har behov for og deretter betaler du per klave bare i den perioden du bruker tjenesten. Når klavene ikke er i bruk betaler du ingenting.

Totalprisen vil dermed være avhengig av antall klaver du har og ditt bruksmønster

(alle priser er eks. mva)


Standard leveringsbetingelser

Levering av geiteklave starter sommeren 2018
Storfeklave kommer tidligst i 2019

Det vil bli utviklet en betalingsløsning for bruk som blir automatisert utifra reell bruk. Vi regner med å få dette på plass i løpet av 2019. Fram til da så vil vi måtte stipulere kostnader ut ifra forventet bruk og deretter foreta en avregning etter reell bruk ved årets slutt.

Funksjonalitet som er inkludert
Nofence smarttelefon-app (Android og iOS)
Med grunnleggende funksjoner for overvåking og administrasjon av beiter og klaver.
Brukerportal for PC
my.nofence.no – Her kan du logge inn via nettleseren og få tilgang til utvidet informasjon som adferdsdata, heatmaps og grunnleggende statistikk på lydsignaler/strømstøt. Her kan du også aktivere/deaktivere dine klaver.
Gratis oppdatering av klavene
Vi pusher ut oppdatert programvare (Firmware) trådløst til alle klaver over mobilnettet.
Gratis support
Vi leverer opplæringsmateriell, men står du fast kan du ringe vår supporttelefon.
Mobilabonnement for klaven
Alle klaver har et SIM-kort med løpende abonnement – Dette abonnementet er inkludert i prisen.