Vår beiteteknologi skal bidra til at mer av verdens arealressurser kan utnyttes til bærekraftig matproduksjon.

En stor andel beitedyr lever mesteparten av livet innendørs og spiser mye kraftfor. Målsettingen til Nofence er å få beitedyra ut på beite, på en trygg og god måte, slik at de kan ha det godt og selv finne den maten de er skapt for å spise.

Vi vil at beitedyr skal få muligheten til å ta i bruk sitt naturlige miljø. Det er god dyrevelferd og det vil frigjøre store arealer som kan brukes til å dyrke menneskemat i stedet for soya i kraftforproduksjon.

Vår teknologi gir dyra denne muligheten.

Feature image
Gøril Tveiten Lie, Aurland

For nokre år sidan søkte me om tilskot for å setje opp gjerde på stølen vår til beite. Gjerdet var berre 514 m, og vart kostnadsrekna til 70.000 (ulendt mark). Om kostnad med klavene dine kjem opp i 2500 pr stk, vil me kunne gjerde inne 28 dyr for same prisen og ha langt større moglegheiter enn med fysisk gjerde. Eg tykkjer ikkje det er så verst å tenke på:)

Feature image
Anne Berit Storrød, Storrød gård, Hvaler

Staten ønsker beiting i nasjonalparken, men gjerder får vi ikke sette opp. Det er å snakke med to tunger. Vi har tenkt på hvordan skal vi klare å drive videre. Nå ser vi at Nofence kanskje kan gjøre det mulig for oss.

Feature image
Jo Risløv, Vik i Sogn

I mitt tilfelle kan Nofence føra til at eg kan beita utmarka mi, og dermed gje geitene tilgang på meir og betre fôr i beite-sesongen. Bratt og ulendt terreng gjer det vanskeleg å gjerda inne utmarka, og skogbruk hjå naboane hindrar meg i å sleppa geitene fritt i utmarka.

Feature image
Anders Lyche Oppegaard, ragg.no, Tvedestrand

For oss i RAGG åpner Nofence for nye og spennende muligheter. Vi utfører årlig flere tiltak for SNO og Fylkesmannen hvor vi driver kjemisk bekjempelse av fremmede arter. Med Nofence og geiter vil vi både spare miljøet og bli mer fremtidsrettede! Vi gleder oss!!

About Us

Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install the WordPress for the first time on your machine you stuck with this default username.

So in order to secure your website and make things difficult for hackers Admin. Consequently, it becomes easier for hackers to crack your password anytime.

hei

Order to secure your website.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.
Many of you have a WordPress administrator.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.