Verdens første virtuelle gjerdeløsning

Nofence gir dyra tilgang til gode og varierte beiter. Systemet består av en solcelledrevet klave med GPS-teknologi og et digitalt kart. Går dyra over den opptegnede nofencegrensa og inn i varslingsfeltet vibrerer klaven og begynner å pipe som varsel om strømstøt. Geitene lærer fort hva signalene fra klaven betyr og snur for å unngå strømstøtet. Slik holder geitene seg innenfor grensa på det opptegnede beitet.

 

Nofence ivaretar dyras velferd og bidrar til et bærekraftig landbruk.